WISC-III capaciteitenonderzoek

Er zijn verschillende redenen waarom een ouder de intellectuele mogelijkheden van een kind wil laten onderzoeken. Bijvoorbeeld, als het kind niet goed presteert op school en de oorzaak is niet te achterhalen. Of als er behoefte is aan een second opinion naast de Citotoets. Bij HIP kunnen we die ouders helpen, met het WISC-III capaciteitenonderzoek.

Intelligentietest voor kinderen van 6 tot 17 jaar

De WISC-III is een intelligentietest voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar die iets zegt over de leermogelijkheden van het kind. Het algemene intelligentieniveau wordt gemeten in een IQ-score. Daarnaast is er tijdens het afnemen van de test aandacht voor de werkhouding van het kind in een 1-op-1 situatie.

Opbouw van de test

De test bestaat uit dertien onderdelen. Zes daarvan testen de taal-denkontwikkeling; hiermee wordt de verbale intelligentie in kaart gebracht. De andere zeven onderdelen geven inzicht in de performale, meer praktische intelligentie. Hierbij spelen ruimtelijk inzicht en handig oplossingen bedenken een belangrijke rol.

Werkwijze

Na een intakegesprek met de ouders vindt het onderzoek plaats; het onderzoek neemt een ochtend in beslag. De testresultaten worden uitgewerkt in een onderzoeksrapport, dat tijdens een adviesgesprek met de ouders wordt besproken. Alle stappen in het WISC-III capaciteitenonderzoek worden uitgevoerd door een orthopedagoog of psycholoog.


terug