Instituut HIP biedt ook groepsgewijze remedial teaching voor €15,- per uur, kortweg HIP4Kids in een gezellige, huiselijke sfeer en met de ondersteuning die kinderen helpt het beste uit zichzelf te halen.

Groepsgewijze remedial teaching (HIP4Kids)

 • speciaal voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 die net dat extra zetje in de rug of net die extra ondersteuning  nodig hebben bij hun school- en/of huiswerk

 • kernwoorden zijn: laagdrempelig, leerzaam, gezellig en leren van elkaar

 • het is ontstaan omdat er veel leerlingen zijn die te goed presteren om in aanmerking te komen voor Remedial Teaching, maar die wel degelijk hulp nodig hebben bij (bepaalde onderdelen van) hun schoolwerk.

 

HIP4Kids: voor wie is het bedoeld?

Bijspijkerles/Remedial teaching in groepjes is bedoeld voor leerlingen bij wie laagdrempelige, extra ondersteuning gewenst is. De problematiek is niet ernstig, er zijn geen handelingsplannen nodig. Tijdens de lessen gaat het vooral om

 • het oefenen (het toepassen van kennis)

 • het maken van huiswerk- en verrijkingsopdrachten

 • zelfstandig werken en minder op instructie (is bij individuele RT /bijspijkerlesjuist andersom).

 

HIP4Kids: hoe verloopt de aanmelding en intake?

 • Kinderen worden bij Instituut HIP telefonisch aangemeld voor bijspijkerles in groepjes. In dit gesprek maken we duidelijk wat onze begeleiding inhoudt en bespreken we de wensen/verwachtingen van de ouders.

 • Eventueel kan daarna nog een persoonlijk intakegesprek plaatsvinden.

 • Tijdens de eerste les krijgen de kinderen een aanmeldingsformulier mee naar huis, dat de ouders moeten invullen.

HIP4Kids: hoe werkt het?

 • Tijdens de HIP4Kids werken de leerlingen na schooltijd in een huiselijke sfeer in kleine groepjes van drie à vier kinderen. Kinderen van de groepen 6, 7 en 8 zitten door elkaar. Er is één begeleider per groepje aanwezig.

 • De begeleider werkt één-op-één met het ene kind, terwijl de andere kinderen zelfstandig aan hun taken werken. Hierdoor kunnen leerlingen gericht geholpen worden wanneer ze vragen hebben. Ook kunnen ze op eigen initiatief zelfstandig extra oefeningen maken. Tijdens en na het zelfstandig werken kan de begeleider overhoren, uitleg geven, nakijken of tips geven hoe leerlingen het best iets kunnen leren (bijvoorbeeld via het programma WRTS.nl).

 • Daarnaast kunnen leerlingen in de bijspijker-groepjes werken aan het huiswerk dat ze van school hebben meegekregen, zoals het maken van redactiesommen (rekenen), topografie voor aardrijkskunde of het leren van woordjes voor Engels. Of ze maken samenwerkingsopdrachten.

 • Ook kunnen kinderen extra oefenen op het gebied van bijvoorbeeld rekenen (automatiseren) of de (werkwoord)spelling (afhankelijk van de vraag van de leerlingen) of verrijkingsopdrachten doen, zoals:

  • hoe maak je een boekverslag

  • hoe maak je een powerpointpresentatie

  • een brugklastraining voor de groep 8-leerlingen.

 • Tot slot wordt aandacht besteed aan leerstrategieën, zoals mindmappen en plannen. Op deze manier worden de leerlingen optimaal voorbereid op het voortgezet onderwijs, zowel op sociaal als op cognitief vlak.

 

HIP4Kids: hoe ziet zo’n les eruit?

 • Elke les van 1,5 uur wordt gestart met 5 minuten hoofdrekenen (automatiseren), een tempotoets met rijen voor plussommen, minsommen, keersommen, deelsommen en alles door elkaar.

 • Na deze gezamenlijke start werkt elke leerling aan zijn/haar eigen (huiswerk)opdrachten.

 • Na 40 minuten is er een pauze van 10 minuten; het groepje kan doen wat het wil, bijvoorbeeld een spelletje.

 • Na de pauze gaan de leerlingen weer zelfstandig aan het werk.

 • De laatste 10 minuten van de les wordt besteed aan een gezamenlijk 10-15-woordendictee met verschillende spellingcategorieën.

 • Na elke les vult de begeleider – voor elke leerling apart – een formulier in:

  • waaruit bestond de voorbereiding

  • wat is die les gedaan en hoe ging dit

  • aan welk onderwerp wordt de volgende les aandacht besteed

  • eventuele opmerkingen.

Deze formulieren worden per leerling in een map bewaard, samen met alle opdrachten en andere informatie.

 • Elke les krijgen de leerlingen limonade of thee en een lekkernij, zoals koekjes of snoepjes (energie na een schooldag).

 

HIP4Kids: hoe verloopt de terugkoppeling naar ouders?

 • Elke week zet de begeleider een kort verslag over de voortgang van de leerling in Points. Dit kunnen de ouders nalezen.

 • Daarnaast organiseert Instituut HIP twee keer per jaar een bijeenkomst voor ouders. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we de meest voorkomende of opvallende problemen en hoe de leerlingen hiermee tijdens de HIP4Kids omgaan. Ook adviseren we de ouders over de manier waarop zij hun kinderen thuis kunnen helpen om net dat beetje extra te bereiken.

Informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie over HIP4Kids, of wilt u uw kind direct aanmelden? Neem contact op met een vestiging bij u in de buurt.


terug