Studiekeuze, moeilijker dan je denkt!

Eenderde van de studenten stopt in het eerste studiejaar.

Een goede studiekeuze blijkt enorm lastig te zijn. De getallen liegen er niet om, ongeveer eenderde van de studenten breekt zijn opleiding af.  Dit kost de overheid ongeveer 6 miljard euro per jaar. De grootste kostenpost is dat de student later gaat werken, daardoor verdient hij/zij minder in zijn leven en ontvangt de overheid minder belasting.  Daarnaast zijn door de switch ook de studiekosten voor de overheid hoger, circa 7000 euro per jaar.  Kapitaalvernietiging dus, geld wat op een andere manier besteed zou kunnen worden in het onderwijs.

Selectie op motivatie of eindexamencijfers, studiebijsluiters, studiekeuzeworkshops, meeloopdagen: de afgelopen jaren zijn veel maatregelen genomen om het aantal foutkiezers te beperken. Ook het leenstelsel, dat studeren kostbaar maakt, moet eraan bijdragen. Toch daalt het aantal afhakers in het eerste jaar nauwelijks.

Een van de oorzaken is volgens Lex Borghans, hoogleraar arbeidseconomie en sociale arbeid in Maastricht, dat jongeren wel vaak weten wat ze willen worden, maar geen idee hebben hoe hun beroep er in werkelijkheid uitziet. Als voorbeeld geeft hij de studie verpleegkunde: „Verpleegkundigen willen graag mensen ‘helpen’, maar ze weten op hun achttiende niet dat er in de praktijk maar een paar minuten tijd per patiënt is.”

Het keuzeproces van een studie.

Op de meeste middelbare scholen wordt er wel stil gestaan bij het keuzeproces voor de leerlingen. Het ontbreekt de school aan tijd en geld om echt persoonlijk bij iedere leerling te onderzoeken wat de beste keuze is. Ook ouders hebben een rol in het keuzeproces maar zien vaak  door de bomen het bos niet meer. Er zijn zoveel studies bijgekomen sinds de tijd dat zij zelf student waren of studies hebben een andere naam gekregen. Onder druk van ouders starten met een studie werkt niet en levert veel stress en frustratie op bij zowel de student als bij de ouders als de student besluiten te stoppen met de studie.

Gebleken is dat een gebrek aan oriëntatie een belangrijke oorzaak is van het stoppen met de studie. Studenten lezen zich niet goed in en kijken niet met een open blik naar het studieaanbod. Het kan ook zijn dat vanuit school al een advies komt, waardoor de student niet verder kijkt en zich teveel focust op één studierichting.  Eenmaal gestart met een studie komt de werkelijkheid vaak niet overeen met de verwachtingen. Op een open dag zou er vooral inhoudelijk goede informatie moeten komen. Laat toekomstige studenten niet alleen het gebouw zien.

Hieronder vind je wat richtlijnen die je door je keuzeproces heen kunnen helpen of op z’n minst wat kunnen ondersteunen.

Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?

Om tot een goede studiekeuze te komen, kun je 5 elementen centraal stellen.

  • Onderwerpen waar je geïneteresseerd in bent en die jou boeien.
  • Omstandigheden die voor jou motiverend werken.
  • Jouw natuurlijke vaardigheden en talenten.
  • Motiverende relataies, de werkverhouding met collega’s en leidinggevende.
  • Je centrale drijfveren, wat je voldoening geeft.

Met andere woorden, leer jezelf goed kennen, voordat je de keuze van je studie maakt. Coaching met behulp van het MotivatieKompas is een fijne manier om te onderzoeken en analyseren welke studie en welk beroep bij je past of in ieder geval in welke richting je kunt denken. Het goede aan deze methode is dat het uitgaat van jouzelf, met de activiteiten die jijzelf met succes en plezier hebt gedaan én door de individuele begeleiding die je in een coachingstraject met het MotivatieKompas krijgt.

Informeer jezelf goed, verdiep je in het aanbod van de studies én wat de studie inhoudt.

Naast de zoektocht wie jezelf bent en “wat je later wilt worden” is het belangrijk om jezelf te verdiepen in de studies die worden aangeboden in jouw interessegebied. Er is een enorm aanbod en dit vraagt om een zekere mate van research. Dit is een lastig en moeilijk onderdeel van het keuzeproces. Natuurlijk kun je alles vinden op internet, maar dat wil niet zeggen dat het daardoor duidelijker wordt. Het niet goed zoeken naar de juiste studie is één van de redenen waarom studenten voortijdig met hun studie stoppen.  Zij hebben zich niet goed georiënteerd en mede daardoor de verkeerde keuze gemaakt.  Een handig hulp middel is de website: https://www.studiekeuze123.nl/wegwijzer/studie-kiezen/wat-is-er-allemaal-mogelijk/welke-studierichtingen-zijn-er . Naast het orientatie via internet is het belangrijk om open dagen te bezoeken en proefstudeerdagen bij te wonen als dit mogelijk is.

Er is een verschil tussen jouw verwachting en de realiteit.

Als je open dagen gaat bezoeken en docenten, mentoren of studenten spreekt, vraag dan goed door en zorg dat je met de informatie die jij wilt weten weer naar huis gaat. Je kunt hierbij denken aan de manier waarop er les wordt gegeven, is dit vaak met hoorcolleges of werkgroepen, zijn het grote klassen?  Ook kun je vragen hoe vaak je stage gaat lopen en waar je stage gaat lopen. En aan welke beroepen je kunt denken als je de opleiding hebt gedaan. Uiteindelijk is dat  de reden om een opleiding te gaan doen. Laat je niet verleiden door een “glad verkooppraatje” maar ga voor informatie waar je wat aan hebt.

Niets is volmaakt en voor altijd.

Het is goed om je te realiseren dat overal wel wat is. Met andere woorden, als een opleiding voor 90%  klopt bij wat je zoekt, is het niet erg dat je die 10% voor lief neemt, ook als je dat deel misschien iets minder leuk vindt. Later zul je in je werk ook niet alleen maar dingen gaan doen die je leuk vindt maar er soms wel bijhoren. Leer ook om klussen te klaren die je niet leuk vindt maar wel moet doen. Besef daarnaast ook dat jij als persoon in de loop van de jaren zult veranderen. Je kiest nu een studie met de kennis over jezelf en kennis over opleidingen die je nu hebt. In de loop van je leven doe je allerlei ervaringen op, die jou als persoon verder zullen vormen.

Het kan heel goed zijn dat je uiteindelijk in een beroep terecht komt waar je aanvankelijk misschien helemaal niet hebt gestudeerd. Dit is niet erg, je studie is daarmee nooit een verloren studietijd, het draagt altijd bij aan wie je bent. Leg jezelf dus nu niet op dat je een “once of a lifetime” keuze moet maken waardoor je nooit meer iets anders kunt. Zie je studie als een periode waarin je kunt genieten van je studie en je studententijd en wat een opmaat is naar de periode waarin je gaat werken in een beroep of branche die bij je past op dat moment. Je hoeft echt niet nu te beslissen wat je over 30 jaar doet. Je maakt nu een keuze met de kennis die je nu over jezelf hebt. Dat is een uitstekend uitgangspunt; jezelf in het hier en nu.

Investeer in jezelf en neem de tijd voor een goede keuze.

Als je niet goed weet wat je wilt, neem er dan de tijd voor om dit te onderzoeken. Begin niet met een studie omdat er nu eenmaal van je wordt verwacht dat je direct naar je middelbare school gaat studeren. Als je er echt nog niet uit bent zou je gebruik kunnen maken van een studieadviescoach die samen met jou opzoek gaat naar jouw richting. Bij instituut HIP kun je volgens de SIMA methode (Systeem voor Individule Motivatie Analyse)  met een coach op zoek naar jouw studie en beroepsrichting om daarin een goede keuze te kunnen maken. http://www.stichtingemergo.nl/. Je gaat dan aan de slag met jouw motivatiekompas en ontdekt de richting die je op kunt gaan.

Wil je meer weten van deze methode om tot een goede studiekeuze te komen, bel dan met één van de vestigingen voor meer informatie.


terug